Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΣΚΙΕΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος με απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου: 164/95/ME/26/2008, έκδοση-δημοσίευση:24/4/2008 Καταστατικό με 29 άρθρα - Έδρα Ρέθυμνο

έκθεση φωτογραφίας


συναυλία