Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΗΦΟΥ

Βρείτε ποια είναι η πολιτική σας θέση σε σύγκριση με τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων στις εθνικές εκλογές 2012.

http://www.choose4greece.com/questionnaire/introductoryQs.php

http://www.helpmevote.gr/ 


Εμένα πάντως και τα 2 παραπάνω site μου "έβγαλαν" το ίδιο αποτέλεσμα!