Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ?

Διαβάζουμε πρόσφατα ότι υπάρχει πρόταση 
για στράτευση των γυναικών.

Ας ξεκαθαρίσω αρχικά πως
ο στρατός δεν είναι αυτοσκοπός,
καθώς πολύ συχνά χρησιμοποιείται
για επιθετικούς σκοπούς εις βάρος άλλων λαών
και μέσον επιβολής αντιδημοκρατικών καθεστώτων.

Αναφέρομαι όμως στον αμυντικό στρατό
και από τη στιγμή που η στράτευση στην Ελλάδα 
είναι υποχρεωτική,
γιατί όχι να μην αποκομίζεται κάτι από αυτόν τον χρόνο
που διατίθεται ?

Είχα προτείνει παλαιότερα ότι
κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε
να πηγαίνουν οι γυναίκες στο στρατό.

Όχι βέβαια με τα ίδια καθήκοντα,
διάρκεια και εκπαίδευση όπως των ανδρών,
αλλά προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ικανότητες,
προσόντα και χαρακτηριστικών που διαθέτουν.

Θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν
σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοπροστασίας, 
βασικές γνώσεις νοσηλευτικής, υγιεινής, 
πρώτες βοήθειες, αυτοάμυνα.
Γενικά μιλώντας θα μπορούσαν να καταστούν
φορείς πρόληψης και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων
τόσο σε ατομικό, οικογενειακό όσο και συλλογικό επίπεδο,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως πόλεμος και οι φυσικές καταστροφές.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα μπορούσαν να αναλάβουν
πόστα σε γραφεία, διοικητικές και γραμματειακές θέσεις.
Βεβαίως όσες το επιθυμούν και κρίνονται ικανές
γιατί όχι να αποκτήσουν 
εκπαίδευση σε όπλο.
Ας μην ξεχνάμε τέλος, τη σημαντική
προσφορά σε μαγειρεία, αλλά και ως οδηγοί.

Επαναλαμβάνω ότι η θητεία σε άντρες και γυναίκες
θα πρέπει να υπηρετείται αμέσως μετά το λύκειο στα 18 ηλικιακά έτη.
Έτσι το άτομο δεν θα έχει προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, 
θα έχει καλύτερη σωματική υγεία, 
κάτι που θα μειώνει το ποσοστό "Ι-τάδων", και οπωσδήποτε λιγότερες "παραξενιές" που με τα χρόνια αυξάνουν.
Επίσης σε αυτή την ηλικία μπορεί το άτομο να αφομοιώσει τις παραπάνω εκπαιδεύσεις. 
Αφού εκπληρωθούν οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
θα μπορεί η νέα και ο νέος να σπουδάσουν ή να εργαστούν χωρίς το "βάρος"
του στρατού και μάλιστα με σημαντική προϋπηρεσία 
στο αντικείμενο που θα έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: