Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

το μπράβο αξίζει!H πρόσβαση σε όλα τα ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου είναι ελεύθερη!!!

Με την ιστορική ανακοίνωση στο site του Εθνικού Τυπογραφείου έγινε γνωστό το εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
(
Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010

Σήμερα, στις 13/07/2010, δημοσιεύτηκε ο Ν.3861/2010 ΦΕΚ τ.Α΄112/13.7.2010, όπου στο άρθρο 7 προβλέπεται πλέον η πρόσβαση σε όλα τα ΦΕΚ δωρεάν και ήδη από σήμερα μπορεί ο καθένας να κατεβάσει χωρίς περιορισμό τα όλα τα ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.Δεν υπάρχουν σχόλια: