Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝΤα Κέντρα Εκπαίδευση Ενηλίκων
http://kee.ideke.edu.gr/?p=courses
προσφέρουν επιμορφωτικά προγράμματα
ΔΩΡΕΑΝ για το έτος 2011.

Στο Ρέθυμνο ήδη γίνονται εγγραφές,
ακόμα και τηλεφωνικά.
Περισσότερες πληροφορίες:

Κ.Ε.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Έδρα: ΠΗΓΗ

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΗΣ - ΑΡΚΑΔΙ
Τηλέφωνο: 2831071454
Fax: 2831071454
E-mail: kee-reth@otenet.gr

Από τα προσφερόμενα τμήματα ξεχώρισα αρκετά και ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα εκείνο που αφορά "Ιστορία της τέχνης"

Δεν υπάρχουν σχόλια: